Wabis | Submenu Logo
Hakkımızda

Polonya’da, 1999 yılında bir aile şirketi olarak Çatı Malzemeleri üretimi üzerine faaliyetlerine başlayan Wabis, kısa zamanda, kendi geliştirdiği çatı sistemlerini üreten büyük bir firma haline gelmiştir.

İletişim

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. shop.wabis.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Kule No:47/B K:26 D:2601 Bayraklı / İzmir / TÜRKİYE adresinde mukim WABIS ÇATI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD ŞTİ. (Bundan böyle "WABİS" olarak anılacaktır.

1.2. shop.wabis.com.tr internet sitesine üye olan veya üye olmadan hizmet almayı tercih eden internet kullanıcısı bundan böyle (“KULLANICI") olarak anılacaktır. 

MADDE 2: GİRİŞ

 

2.1. İşbu Sözleşme'nin konusu WABİS’in sahip olduğu internet sitesi shop.wabis.com.tr 'dan KULLANICI’nın faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu sözleşmenin devamı niteliğinde Websitesi’nde yer alan diğer sözleşmeler Wabis’in sunduğu hizmetlere ilişkin şartları ve ilgili Websitesi’nin kullanılmasına ilişkin koşul ve kuralları içermektedir. Kullanıcı, Websitesi üzerinden fiyat teklifi almak amacıyla siteyi kullandığı andan itibaren işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onayladığı kabul edilecektir. Wabis, sunduğu hizmetlerin devamlılığı ve olası mağduriyetlere engel olmak amacıyla Sözleşme’yi kullanıcıların kazanılmış haklarına halel getirmemek şartıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Wabis tarafından herhangi bir değişiklik olması halinde güncel sözleşme Websitesi’nde ilan edilecek ve yine gerekli görülmesi halinde sisteme üye olarak veya üye olmadan devam eden tüm kullanıcılar elektronik posta ve/veya SMS yoluyla bilgilendirecektir. Yeni sözleşmenin Websitesi’nde duyurulduğu andan itibaren yeni hizmet alımı ve yararlanmalar için yeni sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 3: TANIMLAR

3.1.  WABİS,  websitesi sahibi Wabis Çatı Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ni ,
3.2. WEBSİTESİ, shop.wabis.com.tr websitesini, 
3.3. KULLANICI, websitesini üye olarak ve üye olmadan kullanan kişileri,
3.4. ÜYE,  kayıt formunu doldurarak sisteme üyelik kaydını gerçekleştiren Kullanıcıları,
3.5. BAYİ, WABİS ürünleri satan bütün firmaları,
3.6. TEKLİF, kullanıcı veya üyenin sepetine eklediği ürünlerle ilgili olarak aşağıda sunulan şartlarla kendisine sunulan fiyatlandırma teklifini, 
3.7. SÖZLEŞME, işbu kullanıcı sözleşmesini ifade eder. 

MADDE 4: WABİS’İN HİZMETLERİ

4.1. WABİS, Bayi tarafından satılan ürünlerin Websitesi’nde sergilenerek, Kullanıcı’nın seçtiği ürünlerle ilgili olarak teklif metni sunmayı ve sözleşmenin devamında sunulan şartlarla Bayiler ve Kullanıcılar arasında ticari ilişki kurulmasına aracılık etmektedir. 

4.2. WABİS, teşhir edilen ürünlerin tedarikçisi konumunda olsa da söz konusu satın almanın tarafı değildir. WABİS, wabis ürünleri satmaya yetkili bayilerle Kullanıcıların bir araya gelmesini sağlamak adına işbu aracılık hizmetini sağlamaktadır. Satın alımlara dair bütün ticari ve  hukuki sorumluluk Bayi’ler ve Kullanıcılar arasındadır. 

MADDE 5: ÜYELİK

5.1.Websitesi’ne üyelik ücretsizdir.

5.2. ÜYE, paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan bütün zararlar ÜYE/KULLANICI sorumluluğundadır. 

5.3. Kullanıcı adı ve şifre güvenliği ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğa uyulmamasından kaynaklanan her türlü para cezaları ve tazminatlar için WABİS, Üye’ye rücu hakkını saklı tutar. 

5.4. ÜYE, web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE'yi bağlayacaktır.

5.5. ÜYE, shop.wabis.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Başka kullanıcıların hesaplarına izinsiz olarak erişim sağlayamaz. 

5.6. Websitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin WABİS’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. WABİS’in, ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.7. ÜYE’nin en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 

5.8. Üyelik formunu dolduran Kullanıcı, mail onayı sonrasında ÜYE sıfatına haiz olacaktır. 

5.9. WABİS uygun görmemesi hâlinde üyeliği onaylamama VE/VEYA sona erdirme hakkına sahiptir. 

5.10. Üye Kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşamaz, devredemez ve satamaz. 

MADDE 6: FİYAT TEKLİFİ VE ÜCRETLENDİRME

6.1. Kullanıcı tarafından sepete eklenen ürünlerle ilgili olarak fiyat teklifi talebinde bulunulduğunda Wabis, en kısa zamanda fiyat teklifinin mail yoluyla Kullanıcı’ya iletileceğini taahhüt eder. Söz konusu fiyat teklifi TEKLİF FORMUNDA BELİRTİLEN SÜRE İLE süreyle geçerli olacaktır. 

6.2.  Teklifin geçerlilik süresinin başlangıcı Kullanıcıya Mail yoluyla teklifin iletildiği tarihte başlayacaktır. 

6.3. Teklifler ürünlerin Euro/Dolar liste fiyatları üzerinden iletilecek olup Euro/Dolar Kuru Teklif metninde ayrıca belirtilecektir ve belirlenen Döviz Kuru teklife esas teşkil  edecektir. 

MADDE 7: ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Üye, üyelik işlemlerini tamamlarken, Wabis’in Hizmetlerinden yararlanırken ve Site üzerindeki işlemlerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunurken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen tüm koşullara, Wabis tarafından belirtilen kurallara ve geçerli mevzuata uygun davranmayı, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

7.2. Üye, yürürlükteki zorunlu hukuki düzenlemeler veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğine dair iddialar durumunda, Wabis'in gizli/özel/ticari bilgilerini, hem resmi makamlara hem de hak sahiplerine açıklama yetkisine sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder, beyan eder ve taahhüt eder.

7.3. Üye, Wabis tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için kullandıkları erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, korunması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması ve kullanımıyla ilgili tamamen kendilerinden sorumludur. Kullanıcıların, erişim araçlarının güvenliği, korunması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması ve kullanımı gibi konulardaki tüm ihmalleri ve kusurları nedeniyle Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin maruz kalabileceği zararlardan dolayı, Wabis'in doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8: WABİS HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.    Kullanıcı ve Bayi, yapılan teklifin  kabul, sözleşme ve ödeme süreçlerinde tamamen kendi sorumluluklarını üstlenir. Wabis'in bu süreçlerde herhangi bir rolü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.  Söz konusu teklif metnine konu hizmetler ve hizmetin veriliş şekline ilişkin şartlar taraflar arasında serbestçe değiştirilebilir.

8.2.    Bayilerden satın alınacak ürünlerle ilgili olarak verilen teklifte, Web Sitesi sadece bir aracı görevi görmekte olup, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumluluk tamamen Bayilere aittir.

8.3.    Wabis, Bayi'yi veya hizmetlerini ve çalışma performansını veya verilen hizmetlerin sonucunu veya kalitesini garanti etmez. Bu konulardaki sorumluluk tamamen Bayi'ye aittir.

8.4.    Wabis, Kullanıcı ve Bayi arasındaki ilişkiden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu üstlenmez. Bu nedenle, Bayi'nin hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Kullanıcı veya üçüncü kişilere verebileceği zararlardan Wabis'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5.    Wabis, teklif taleplerini uygun olan Bayi profillerine yönlendirerek, Bayilerin kendi takdirlerine bağlı olarak teklif metnini onaylama yetkisine sahip olmasını sağlar. Teklif talebinin hiçbir Bayi tarafından kabul edilmemesi durumunda, Wabis'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri yapılan teklifi kabul etmesi durumunda, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Wabis tarafından uygun bir bayiye yönlendirilecektir.

8.6.    Taraflar arasında yapılacak satış sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülükler doğrudan tarafların sorumluluğundadır. Wabis, işlettiği Web Sitesi'nde listelenen ürünler nedeniyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu olarak kabul edilmemektedir.

8.7.    Kullanıcıların (isim, adres, telefon numarası vb.) kişisel verileri, Wabis tarafından Bayilerle paylaşılması amacıyla kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Wabis, Kullanıcılar ve Bayiler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar ve Bayiler, işbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimi ve satış sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. Kişisel verilerin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5(c) ve 5(f) maddeleri uyarınca açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

8.8.    Wabis, Kullanıcı bilgilerini Bayi iş birliği kapsamında ürün satışı veya Teklif oluşturulması amacıyla paylaşarak hizmetin etkin bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir. Ancak, Kullanıcı onayı alınmadan bu bilgilerin reklam, pazarlama veya kişisel kullanım için kullanılması, üçüncü kişilere açıklanması veya Kullanıcı ile Bayi arasındaki olası sorunlardan veya zararlardan dolayı Wabis sorumlu tutulamaz.

8.9.    Sözleşmeyle ilgili olarak, Kullanıcı net bir şekilde Bayi'ye karşı Wabis'in herhangi bir taraf olmadığını ve herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

8.10.    Wabis, geçici olarak veya süresiz olarak sistemin çalışmasını askıya alma yetkisine sahiptir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımı için herhangi bir ücret ödemediklerinden dolayı, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle Wabis'e herhangi bir talepde bulunmayacaklardır.

8.11.    Wabis, Web Sitesi'nin kullanımı sonucunda oluşan tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Bu verileri kullanarak demografik bilgiler içeren raporlar hazırlama veya kendi amaçları doğrultusunda kullanma veya bu tür raporları veya istatistikleri bedelli veya bedelsiz olarak iş ortaklarıyla veya üçüncü kişilerle paylaşma yetkisine sahiptir, Bu işlemler gizlilik politikasına aykırılık teşkil etmemektedir. 

8.12.    Wabis, Kullanıcılara promosyonlar, yeni hizmet veya projeler veya haberler hakkında bilgi vermek için e-posta veya  SMS bildirimleri gönderebilir. Bununla birlikte, Kullanıcılar bu tür bildirimleri almak istemezlerse (satisdestek@wabis.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendilerine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden bu bildirimleri almamayı talep edebilirler.

8.13.    Wabis, Web Sitesi'nin bütünlüğünü sağlamak amacıyla, kendi inisiyatifine dayanarak, belirli Kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

8.14.    Wabis, Kullanıcıların e-posta adreslerini, cep telefon numaralarını ve diğer bilgilerini doğrulamak için SMS, e-posta veya diğer teknik araçları kullanma yetkisine sahiptir.

8.15.    Wabis, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edildiği takdirde veya durumun gerektirdiği şekilde hiçbir sebep göstermeksizin Web Sitesi'ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden menetme, Üyelik durumunu askıya alma veya geçici olarak Web Sitesi kullanımını durdurma yetkisine sahiptir.
8.16.    Yasalara uygun olduğu sürece, Wabis, Web Sitesi'nin kullanımıyla ilgili olarak üçüncü şahısların, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların eylem, ihmalleri ve davranışlarından sorumlu tutulmamaktadır.

8.17.    Wabis, Web Sitesi'nin işletilmesi veya koşullarının uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir.

8.18.    Wabis, güvenlik amaçlı makul önlemler almaktadır. Ancak, kendi bilgisayar ağına ve bu ağdaki veri tabanına yönelik saldırılar sonucunda kötü niyetli kişilerin kullanıcı bilgilerine ulaşması ve bunları kötü amaçlı bir şekilde kullanması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumluluk kabul etmez.

8.19.    Wabis, Web Sitesi'nin kullanımıyla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü zarardan, bedensel zararlar, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlar ve/veya bir Bayi’nin sağladığı hizmetlerden kaynaklanan ödemelerin yapılmaması nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

8.20.    Bayi veya Kullanıcı arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlaşmazlık halinde, her iki taraf da, herhangi bir sebep dolayısıyla Wabis'ten herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

8.21.    Ücret konusu tamamen Bayi ve Kullanıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Wabis'in ücret konusunda herhangi bir rolü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.22.    Bayilerin verilen tekliflerle ilgili olarak ücrette değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler sebebiyle Wabis’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

MADDE 9: FESİH

9.1. Kullanıcılar, işbu Sözleşme'nin ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek durumlarda, Wabis'in ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı karşılamaktan sorumludur. Wabis, Sözleşme'nin ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda, talep haklarına zarar gelmeksizin Sözleşme'yi derhal tek taraflı olarak fesih etme, askıya alma, geçici olarak sınırlama veya diğer yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

9.2.  Taraflar, işbu Sözleşme'yi istedikleri zaman sona erdirebilirler. Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda, tarafların birbirlerine olan alacak hakları bundan etkilenmez.

MADDE 10: Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek tüm anlaşmazlıkları öncelikle kendi aralarında anlaşarak çözmeye gayret edeceklerdir. Eğer anlaşma sağlanamayan anlaşmazlıkların çözümü için İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yetkili olduğunu kabul ederler.

MADDE 11: DİĞER HÜKÜMLER

Wabis sistemine kaydedilen kullanıcı bilgileri, teklifler, yorumlar/değerlendirmeler vb. en az iki (2) yıl süreyle saklanmaktadır.
Taraflar, bu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Wabis'in ticari defterleri ve kayıtları ile Wabis sistemlerinde saklanan verilerin, 6100 Sayılı HMK'nın 193. Maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edileceğini beyan etmekte, kabul etmekte ve taahhüt etmektedirler.

Herhangi bir uyuşmazlık durumunda, olayları kanıtlamaya elverişli görüntü veya ses kayıtları gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve benzeri bilgi taşıyıcıları, HMK'nın 199. Maddesi uyarınca belge niteliği taşımaktadır.

MADDE 12:  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. Şirket, KULLANICIYA.ilişkin kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir. 

12.2. Kullanıcı’dan alınan kişisel veriler, Şirketçe, işbu sözleşmeden doğan doğrudan veya dolaylı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilir. Kullanıcıdan alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya işbirliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere  aktarılabilir.

12.3. Kullanıcıya ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmi kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şekilde toplanabilir.

12.4. Kullanıcı  kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

12.5. Kullanıcı kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK
Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanımı devam ettiği ve Wabis tarafından Kullanıcılara yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.